ایمان القاسی‌زاده

نویسنده، مشاور و سخنران علمی،انگیزشی در حوزه  روانشناسی، خانواده و مهارت های فردی و اجتماعی
برگزارکننده صدها سمینار و کارگاه آموزشی حضوری و غیر حضوری در شهرهای مختلف ایران
حضور در ده ها برنامه رادیو و تلویزیونی به عنوان کارشناس برنامه
دانش آموخته کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی
 
 
نویسنده چندین جلد کتاب درحوزه های مختلف روانشناسی مانند:
        * بازیابی آرامش با ذهن آگاهی
        * طراحی سرنوشت فرزندان
        * چرتکه ایرانی جادوی تمرکزحواس

ارتباط با ما