30%
تخفیف

دوره آنلاین طرحواره های سرنوشت ساز

چرا بعضی از آدم ها در سن بزرگسالی موفق نیستند یا مدام شکست می خورند؟! ساختار ذهنی فرزندانمان ما والدین…

875,000 تومان