کارگاه طراحی سرنوشت فرزندان

 

کارگاه آموزشی ۲ روزه

طراحی سرنوشت فرزندان

زمان باقی مانده :

 
 
پایان ثبت نام

دنبال یادگیری و پیشرفت در چه زمینه‌ای هستید؟

جدیدترین محصولات

کارگاه طراحی سرنوشت فرزندان

 

کارگاه طراحی سرنوشت فرزندان

با عضویت در وب سایت از جدیدترین محصولات خبردار شوید.

پایان یافت

مهندسی تربیت فرزندان

 

وبینار مهندسی تربیت فرزندان

با عضویت در وب سایت از جدیدترین محصولات خبردار شوید.

پایان یافت

زندگی خودت را دوباره بساز

 

کارگاه زندگی خودت را دوباره بساز

با عضویت در وب سایت از جدیدترین رویدادها خبردار شوید.

پایان یافت

آخرین سمینارها

کارگاه رازهای پنهان انتخاب دوست و همسر آینده

سمینار آموزشی 3 ساعت| 17 بهمن ۱۳۹۸

دکتر القاسی زاده در اینستاگرام