کتاب طراحی سرنوشت فرزندان

چرا بعضی از آدم‌ها در سن بزرگسالی موفق نمی‌شوند یا مدام شکست می‌خورند‌؟!

چرا سرنوشت دو کودک از دو خانواده،خیلی باهم متفاوت می شود؟!

چطور طرحواره ها و باور ها عامل اصلی انتخاب ها،تصمیم ها و سرنوشت انسان ها می شود؟!

این کتاب صرفا برای افرادی که دارای فرزند هستند،نیست

دوره آنلاین طرحواره های سرنوشت ساز

شامل: چهار جلسه 2ساعته آنلاین و یک جلسه پرسش و پاسخ + PDF جزوه آموزشی                     هدایای دوره: کتاب طراحی سرنوشت و . . .

شروع دوره: 30 بهمن

جدیدترین دوره‌ها و سمینارهای آموزشی