کتاب طراحی سرنوشت

https://imanalghasi.com/wp-content/uploads/2021/10/MVI_9691.mp4 هیچ میدونستن انتخاب ها،تصمیم ها و نتایج زندگی ما بر اساس طرحواره ها و   الگو های ذهنی که از…

1
69,000 تومان